Tvoja otázka a naša odpoveď

1. voľná živnosť
Medzi voľné živnosti patria všetky činnosti, ktorých vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti a u ktorých postačuje iba splnenie všeobecných podmienok, daných zákonom. Pozrite si dostupný zoznam voľných živností na internete. 

2. prepláca úrad práce nejaký kurz?
Ste nezamestnaní a chcete podnikať? Od 1.mája došlo k zmenám pre nezamestnaných a týka sa to aj kurzov.Nezamestnaní si môžu zvýšiť kvalifikáciu odborným kurzom.Doteraz sa evidovaní nezamestnaní mohli zúčastniť iba kurzu, ktorý organizoval úrad práce. Od 1. mája môže úrad hradiť aj kurz, ktorý si nezamestnaní vyberú. A to do výšky až 600 eur. Pýtajte sa svojho pracovníka na úrade práce.

3. otvorenie vlastnej prevádzky v odbore kozmetička a manikérka - začiatok podnikania?
Všeobecne platí, že keď chcete podnikať ihneď je potrebné absolvovať kvalifikačný kurz schválený Ministerstvom školstva  (MS) v danom odbore, vykonať živnostenskú skúšku a podnikať môžete začať. Druhá možnosť je absolvovať 2 ročnú prax v danom odbore a potom si otvoriť vlastnú prax. 
Dávajte si pozor absolvovaním rekvalifikačného kurzu sa dá len zamestnať napr. v salóne na pracovný pomer a nie otvoriť si vlastnú živnosť.

Zmena tejto informácie je vyhradená, treba si ju overiť na živnostenskej komore. 

4. môžem žiadať o príspevok na podnikanie?
Platilo do konca apríla, že príspevok od úradu práce získal každý, kto o tento príspevok požiadal, a kto splnil všetky stanovené podmienky.
Po schválení novely zákona sa od 1.mája 2013 menia podmienky pre získanie príspevku na podnikanie z úradu práce. Od 1.mája o tom bude  rozhodovať Výbor pre otázky nezamestnanosti a podmienky na získanie príspevku sú oveľa prísnejšie. Pýtajte sa na Vašom úrade práce.


Ak máte nejakú otázku neváhajte nás kontaktovať radi Vám odpovieme.

infolinka: 0907 155 579
email: info@superkurzy.sk


Váš superkurzy tím