Lektorka Lucia Heveryová


  • pracujem v odbore vizážistika od roku 2010, prevádzkujem vlastné štúdio krásy
  • pracujem ako odborný garant pre odbor vizážistika
  • odborné vedomosti využívam ako lektorka v odbore vizážistika
  • ročne navštevujem rôzne domáce aj zahraničné semináre a školenia zamerané na vizážistiku, skrášľovanie
  • vediem kurzy pre ženy, kde im s radosťou odovzdávam svoje profesionálne skúsenosti a postrehy z praxe.

Galéria :

Kurzy lektora :

kurz Profi kozmetická masáž

Odborný kurz - vhodný pre profesionálne kozmetičky a vizážistky.

minikurz Líčenia II

Odborný kurz - určený pre vlastnú potrebu.

minikurz Líčenia

Odborný kurz - učenie pre vlastnú potrebu, triky v kozmetike.